Records found: 17
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Alopias Genus Animalia
Alopias pelagicus Nakamura, 1935 Species accepted name Animalia
Alopias superciliosus Lowe, 1841 Species accepted name Animalia
Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Species accepted name Animalia
Alopias superciliosus (non Lowe, 1841) Species misapplied name for Alopias pelagicus Nakamura, 1935 Animalia
Alopias vulpinus (non Bonnaterre, 1788) Species misapplied name for Alopias pelagicus Nakamura, 1935 Animalia
Alopias pelagicus (non Nakamura, 1935) Species misapplied name for Alopias superciliosus Lowe, 1841 Animalia
Alopias vulpinus (non Bonnaterre, 1788) Species misapplied name for Alopias superciliosus Lowe, 1841 Animalia
Alopias pelagicus (non Nakamura, 1935) Species misapplied name for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias superciliosus (non Lowe, 1841) Species misapplied name for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias profundus Nakamura, 1935 Species synonym for Alopias superciliosus Lowe, 1841 Animalia
Alopias superciliousus Lowe, 1841 Species synonym for Alopias superciliosus Lowe, 1841 Animalia
Alopias caudatus Phillipps, 1932 Species synonym for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias greyi Whitley, 1937 Species synonym for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias macrourus Rafinesque, 1810 Species synonym for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias vulpes (Gmelin, 1789) Species synonym for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias megalomatos (Modern Greek (1453-)) Species common name for Alopias superciliosus Lowe, 1841 Animalia