Records found: 19
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Akela Genus Animalia
Akela aurantiovittata Mello-Leitao, 1945 Species synonym for Chira spinosa (Mello-Leitao, 1939) Animalia
Akela campestrata Simon, 1901 Species synonym for Simonurius campestratus (Simon, 1901) Animalia
Akela charlottae Peckham, Peckham, 1896 Species accepted name Animalia
Akela ferrugineonotata Mello-Leitão, 1943 Species synonym for Chira gounellei (Simon, 1902) Animalia
Akela fulva Dyal, 1935 Species provisionally accepted name Animalia
Akela gladifera Simon, 1901 Species synonym for Simonurius gladiferus (Simon, 1901) Animalia
Akela longibarba Mello-Leitão, 1943 Species synonym for Phiale longibarba (Mello-Leitao, 1943) Animalia
Akela lunata Mello-Leitao, 1944 Species synonym for Tullgrenella lunata (Mello-Leitao, 1944) Animalia
Akela melanica Mello-Leitao, 1941 Species synonym for Tullgrenella melanica (Mello-Leitao, 1941) Animalia
Akela modesta Mello-Leitao, 1941 Species synonym for Dendryphantes modestus (Mello-Leitao, 1941) Animalia
Akela penicillium Mello-Leitao, 1941 Species synonym for Ilargus coccineus Simon, 1901 Animalia
Akela quadrataria Simon, 1901 Species synonym for Simonurius quadratarius (Simon, 1901) Animalia
Akela quinqevittata Mello-Leitão, 1947 Species provisionally accepted name Animalia
Akela quinqevittata Mello-Leitão, 1947 Species synonym for Ilargus coccineus Simon, 1901 Animalia
Akela ruricola Galiano, 1998 [1999] Species accepted name Animalia
Akela simplex Mello-Leitao, 1944 Species synonym for Hisukattus simplex (Mello-Leitao, 1944) Animalia
Akela trilineata Mello-Leitao, 1941 Species synonym for Simonurius gladiferus (Simon, 1901) Animalia
Cheilosia akela Violovitsh, 1973 Species accepted name Animalia