Records found: 25
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Agoraea Genus Animalia
Agoraea atrivena Dognin 1911 Species accepted name Animalia
Agoraea boettgeri Rothschild 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea citrinotincta Rothschild 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea emendatus Edwards 1884 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea inconspicua Schaus 1910 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea internervosa Dognin 1912 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea klagesi Rothschild 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea longicornis Herrich-Schäffer 1855 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea minuta Schaus 1892 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea mossi Rothschild 1922 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea nigrostriata Rothschild 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea nigrotuberculata Bryk 1953 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea ockendeni Rothschild 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea phaeophlebia Hampson 1916 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea ruficauda Rothschild 1910 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea rulla Schaus 1920 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea santaria Schaus 1920 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea schausi Rothschild 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Agoraea semivitrea Rothschild 1909 Species provisionally accepted name Animalia