Records found: 4
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Agonostomus catalai (non Pellegrin, 1932) Species misapplied name for Agonostomus telfairii Bennett, 1832 Animalia
Agonostomus catalai Pellegrin, 1932 Species accepted name Animalia
Agonostomus telfairi catalai Pellegrin, 1932 Infraspecific taxon synonym for Agonostomus catalai Pellegrin, 1932 Animalia
Agonostomus telfairii catalai (non Pellegrin, 1932) Infraspecific taxon misapplied name for Agonostomus telfairii Bennett, 1832 Animalia