Records found: 145
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Aglais Genus Animalia
Aglais adumbrata Raynor 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais alba Raynor 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais albapicata Cabeau 1925 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais albidomaculata Stach 1922 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais amploides Reuss 1911 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais angustibalteata Raynor 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais atrebatensis Boisduval 1873 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais baicalensis Kleinschmidt 1929 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais basimilberti Reuss AGLAIS Species provisionally accepted name Animalia
Aglais bellieri Cabeau 1923 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais bimaculata Bubacek 1923 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais bolandii Lambillion 1907 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais brunneoviolacea Raynor 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais caerulapicata Raynor 1906 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais chinensis Leech 1898 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais clarirufa Raynor 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais conjuncta Neuburger 1905 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais connexa Butler 1881 Species provisionally accepted name Animalia
Aglais consentanea Jachontov 1906 Species provisionally accepted name Animalia