Records found: 27
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Afroneta Genus Animalia
Afroneta altivaga Holm, 1968 Species accepted name Animalia
Afroneta annulata Merrett, 2004 Species accepted name Animalia
Afroneta bamilekei Bosmans, 1988 Species accepted name Animalia
Afroneta basilewskyi Holm, 1968 Species accepted name Animalia
Afroneta blesti Merrett & Russell-Smith, 1996 Species accepted name Animalia
Afroneta elgonensis Merrett, 2004 Species accepted name Animalia
Afroneta erecta Merrett, 2004 Species accepted name Animalia
Afroneta fulva Merrett, 2004 Species accepted name Animalia
Afroneta fusca Merrett, 2004 Species accepted name Animalia
Afroneta guttata Holm, 1968 Species accepted name Animalia
Afroneta immaculata Holm, 1968 Species accepted name Animalia
Afroneta immaculoides Merrett, 2004 Species accepted name Animalia
Afroneta lativulva Merrett, 2004 Species accepted name Animalia
Afroneta lobeliae Merrett, 2004 Species accepted name Animalia
Afroneta locketi Merrett & Russell-Smith, 1996 Species accepted name Animalia
Afroneta longispinosa Holm, 1968 Species accepted name Animalia
Afroneta maculata Merrett, 2004 Species accepted name Animalia
Afroneta millidgei Merrett & Russell-Smith, 1996 Species accepted name Animalia
Afroneta pallens Merrett, 2004 Species accepted name Animalia