Records found: 8
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Aegolius funereus beickianus Stresemann, 1928 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegolius funereus caucasicus (Buturlin, 1907) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegolius funereus funereus (Linnaeus, 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegolius funereus magnus (Buturlin, 1907) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegolius funereus pallens (Schalow, 1908) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegolius funereus richardsoni (Bonaparte, 1838) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aegolius funereus sibiricus (Buturlin, 1910) Infraspecific taxon accepted name Animalia