Records found: 6
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Adelopteromyia Genus Animalia
Adelopteromyia longisetosa Schmitz, 1923 Species accepted name Animalia
Adelopteromyia parvipennis Borgmeier, 1962 Species accepted name Animalia
Adelopteromyia propinqua Borgmeier, 1958 Species accepted name Animalia
Adelopteromyia spinosa Borgmeier, 1960 Species accepted name Animalia
Adelopteromyia ulrici Borgmeier, 1958 Species accepted name Animalia