Records found: 45
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Adelencyrtus Genus Animalia
Adelencyrtus antennatus Compere & Annecke, 1961 Species accepted name Animalia
Adelencyrtus axillaris (Girault, 1915) Species accepted name Animalia
Adelencyrtus bifasciata (Ishii, 1923) Species synonym for Adelencyrtus bifasciatus (Ishii, 1923) Animalia
Adelencyrtus bifasciatus (Ishii, 1923) Species accepted name Animalia
Adelencyrtus bimaculatus Alam, 1972 Species accepted name Animalia
Adelencyrtus brachycaudae Xu & Shi, 1999 Species accepted name Animalia
Adelencyrtus chinensis Xu & Shi, 1999 Species accepted name Animalia
Adelencyrtus chionaspidis (Howard, 1896) Species accepted name Animalia
Adelencyrtus clavatus Hayat, Alam & Agarwal, 1975 Species synonym for Coccidencyrtus clavatus (Hayat, Alam & Agarwal, 1975) Animalia
Adelencyrtus coxalis Hayat, Alam & Agarwal, 1975 Species accepted name Animalia
Adelencyrtus depressus (Risbec, 1959) Species accepted name Animalia
Adelencyrtus femoralis Compere & Annecke, 1961 Species synonym for Adelencyrtus moderatus (Howard, 1897) Animalia
Adelencyrtus ficusae Risbec, 1952 Species synonym for Zaomma ficusae (Risbec, 1952) Animalia
Adelencyrtus flagellatus Compere & Annecke, 1961 Species accepted name Animalia
Adelencyrtus funicularis Hayat, Alam & Agarwal, 1975 Species accepted name Animalia
Adelencyrtus inglisiae Compere & Annecke, 1961 Species accepted name Animalia
Adelencyrtus kaalae Ashmead, 1901 Species synonym for Coelopencyrtus kaalae (Ashmead, 1901) Animalia
Adelencyrtus kerrichi Fatima & Shafee, 1994 Species synonym for Syrphophagus aphidivorus (Mayr, 1876) Animalia
Adelencyrtus longiclavatus Hayat, Alam & Agarwal, 1975 Species accepted name Animalia