Records found: 15
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Actinoscyphia Genus Animalia
Actinoscyphia aurelia (Stephenson, 1918) Species accepted name Animalia
Actinoscyphia aurelia Stephenson, 1918 Species synonym for Actinoscyphia aurelia (Stephenson, 1918) Animalia
Actinoscyphia aurelia Stephenson, 1920 Species synonym for Actinoscyphia aurelia (Stephenson, 1918) Animalia
Actinoscyphia aurelia Stephenson. Species ambiguous synonym for Actinoscyphia aurelia (Stephenson, 1918) Animalia
Actinoscyphia aurelia Stephenson. Species ambiguous synonym for Actinoscyphia saginata (Verrill, 1882) Animalia
Actinoscyphia plebeia (Mc Murrich, 1893) Species synonym for Actinoscyphia plebeia (McMurrich, 1893) Animalia
Actinoscyphia plebeia (McMurrich, 1893) Species accepted name Animalia
Actinoscyphia plebeia McMurrich, 1893 Species synonym for Actinoscyphia plebeia (McMurrich, 1893) Animalia
Actinoscyphia saginata (Verr.) Species synonym for Actinoscyphia saginata (Verrill, 1882) Animalia
Actinoscyphia saginata (Verrill, 1882) Species accepted name Animalia
Actinoscyphia saginata Steph. Species synonym for Actinoscyphia saginata (Verrill, 1882) Animalia
Actinoscyphia saginata Verrill Species synonym for Actinoscyphia saginata (Verrill, 1882) Animalia
Actinoscyphia saginata Verrill, 1882 Species synonym for Actinoscyphia saginata (Verrill, 1882) Animalia
Actinoscyphia verrilli (Gravier, 1918) Species accepted name Animalia