Records found: 3
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Actinodendron ambonense (Kwietniewski, 1897) Species accepted name Animalia
Actinodendron ambonense (Kwietniewski, 1897a) Species synonym for Actinodendron ambonense (Kwietniewski, 1897) Animalia
Actinodendron ambonense Kwietn. Species synonym for Actinodendron ambonense (Kwietniewski, 1897) Animalia