Records found: 103
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Actia Genus Animalia
Actia alipes Villeneuve, 1942 Species synonym for Peribaea palaestina (Villeneuve, 1934) Animalia
Actia amblycera Aldrich, 1934 Species accepted name Animalia
Actia americana (Townsend, 1892) Species accepted name Animalia
Actia ampla Tachi & Shima, 1998 Species accepted name Animalia
Actia antiqua (Mesnil, 1954) Species accepted name Animalia
Actia articulata Stein, 1924 Species synonym for Entomophaga nigrohalterata (Villeneuve, 1921) Animalia
Actia atra (Macquart, 1835) Species accepted name Animalia
Actia autumnalis (Townsend, 1917) Species accepted name Animalia
Actia biarticulata (Meunier, 1895) Species accepted name Animalia
Actia brevis Malloch, 1930 Species accepted name Animalia
Actia brunnea Malloch, 1930 Species accepted name Animalia
Actia brunnipalpis Villeneuve, 1921 Species synonym for Siphona siphonoides (Strobl, 1898) Animalia
Actia chrysocera Bezzi, 1923 Species accepted name Animalia
Actia ciligera (Mesnil, 1954) Species accepted name Animalia
Actia cinerea (Macquart, 1834) Species accepted name Animalia
Actia clavula Tachi & Shima, 1998 Species accepted name Animalia
Actia comitata Villeneuve, 1936 Species synonym for Actia hargreavesi Curran, 1933 Animalia
Actia completa Malloch, 1930 Species accepted name Animalia
Actia cornuta Aldrich, 1934 Species accepted name Animalia