Records found: 12
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Acrophtalmia Genus Animalia
Acrophtalmia artemis Felder 1861 Species accepted name Animalia
Acrophtalmia banggaaiensis Nieuwenhuis 1946 Species provisionally accepted name Animalia
Acrophtalmia chione Felder 1867 Species provisionally accepted name Animalia
Acrophtalmia chionides de Nicéville 1900 Species provisionally accepted name Animalia
Acrophtalmia lacrima Fruhstorfer 1900 Species provisionally accepted name Animalia
Acrophtalmia leto Semper 1886 Species provisionally accepted name Animalia
Acrophtalmia leuce Felder 1867 Species provisionally accepted name Animalia
Acrophtalmia machares Fruhstorfer 1911 Species provisionally accepted name Animalia
Acrophtalmia misarte Semper 1886 Species provisionally accepted name Animalia
Acrophtalmia ochine Semper 1886 Species provisionally accepted name Animalia
Acrophtalmia windorum Miller & Miller 1978 Species provisionally accepted name Animalia