Records found: 4
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Acrophialophora Genus Fungi
Acrophialophora fusispora (S.B. Saksena) Samson 1970 Species accepted name Fungi
Acrophialophora levis Samson & T. Mahmood 1970 Species accepted name Fungi
Acrophialophora nainiana Edward 1961 Species synonym for Acrophialophora fusispora (S.B. Saksena) Samson 1970 Fungi