Records found: 263
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Acronia Genus Animalia
Acronia acestrophylla (Luer) Luer Species synonym for Pleurothallis acestrophylla Luer Plantae
Acronia acutilabia (Luer) Luer Species synonym for Pleurothallis acutilabia Luer Plantae
Acronia adeleae (Luer) Luer Species synonym for Pleurothallis adeleae Luer Plantae
Acronia adelphe (Luer & Hirtz) Luer Species synonym for Pleurothallis adelphe Luer & Hirtz Plantae
Acronia adonis (Luer) Luer Species synonym for Pleurothallis adonis Luer Plantae
Acronia aguirrei (Luer & R.Escobar) Luer Species synonym for Pleurothallis aguirrei Luer & R.Escobar Plantae
Acronia alboplagiata Schultze, 1922 Species accepted name Animalia
Acronia alboplagiata Schultze, 1922 Species synonym for Acronia alboplagiata Schultze, 1922 Animalia
Acronia alboplagiata viridimaculata Breuning, 1947 Infraspecific taxon synonym for Acronia alboplagiata Schultze, 1922 Animalia
Acronia allenii (L.O.Williams) Luer Species synonym for Pleurothallis allenii L.O.Williams Plantae
Acronia alopex (Luer) Luer Species synonym for Pleurothallis alopex Luer Plantae
Acronia altimonile (Luer & R.Escobar) Luer Species synonym for Pleurothallis altimonile Luer & R.Escobar Plantae
Acronia alvaroi (Luer & R.Escobar) Luer Species synonym for Pleurothallis alvaroi Luer & R.Escobar Plantae
Acronia ambyx (Luer & R.Escobar) Luer Species synonym for Pleurothallis ambyx Luer & R.Escobar Plantae
Acronia amphigya (Luer & R.Escobar) Luer Species synonym for Pleurothallis amphigya Luer & R.Escobar Plantae
Acronia ankyloglossa (Luer & Hirtz) Luer Species synonym for Pleurothallis ankyloglossa Luer & Hirtz Plantae
Acronia annectens (Luer) Luer Species synonym for Pleurothallis annectens Luer Plantae
Acronia apopsis (Luer) Luer Species synonym for Pleurothallis apopsis Luer Plantae
Acronia applanata (Luer & Dalström) Luer Species synonym for Pleurothallis applanata Luer & Dalström Plantae