Records found: 39
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Aclytia Genus Animalia
Aclytia affinis Rothschild 1912 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia albistriga Schaus 1910 Species accepted name Animalia
Aclytia apicalis Walker 1854 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia astigma Strand 1915 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia bractea Möschler 1877 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia coeruleonitans Rothschild 1912 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia conjecturalis Draudt 1930 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia conspicua Druce 1884 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia deleta Zerny 1931 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia flavicaput Rothschild 1912 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia flavigutta Butler 1877 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia flavigutta Walker 1854 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia flaviventris Möschler 1872 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia gynamorpha Hampson 1898 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia halys Cramer 1782 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia heber Cramer 1782 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia heber Walker 1854 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia hoffmannsi Rothschild 1912 Species provisionally accepted name Animalia
Aclytia insignata Draudt 1915 Species provisionally accepted name Animalia