Records found: 51
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Achyra Genus Animalia
Achyra affinitalis Lederer 1863 Species accepted name Animalia
Achyra aurantiaca Rothschild 1921 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra bifidalis Fabricius 1794 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra bipunctalis Dupont 1831 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra brasiliensis Capps 1967 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra brunnealis Caradja 1916 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra caffreii Flint & Mallock 1920 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra centralis Fabricius 1794 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra coelatalis Walker 1859 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra collucidalis Möschler 1890 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra communis Grote ? Species provisionally accepted name Animalia
Achyra crinisalis Walker 1859 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra crinitalis Lederer 1863 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra diotimealis Walker 1859 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra eneanalis Schaus 1923 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra evanidalis Berg ? Species provisionally accepted name Animalia
Achyra ferruginea Warren 1892 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra fredi Amsel 1961 Species provisionally accepted name Animalia
Achyra garalis Schaus 1906 Species provisionally accepted name Animalia