Records found: 18
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Achilixius Genus Animalia
Achilixius bakeri 1989 Species accepted name Animalia
Achilixius danaumoati 1989 Species accepted name Animalia
Achilixius davaoensi Muir, 1923 Species accepted name Animalia
Achilixius fasciata 1989 Species accepted name Animalia
Achilixius fennahi 1989 Species accepted name Animalia
Achilixius irigae 1989 Species accepted name Animalia
Achilixius kolintangi 1989 Species accepted name Animalia
Achilixius mayoyae 1989 Species accepted name Animalia
Achilixius minahassae 1989 Species accepted name Animalia
Achilixius morowali 1989 Species accepted name Animalia
Achilixius muajati 1989 Species accepted name Animalia
Achilixius muiri 1989 Species accepted name Animalia
Achilixius sandakanensis Muir, 1923 Species accepted name Animalia
Achilixius singularis Muir, 1923 Species accepted name Animalia
Achilixius torautensis (1989) Species accepted name Animalia
Achilixius tubulifer (Melichar, 1914) Species accepted name Animalia
Achilixius tubulifera Singh-Pruthi, 1925 Species synonym for Achilixius tubulifer (Melichar, 1914) Animalia