Records found: 8
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Acanthoderes thammi Aurivillius, 1909 Species synonym for Acanthoderes thammi Bates, 1880 Animalia
Acanthoderes thammi Bates, 1880 Species accepted name Animalia
Acanthoderes thammi Blackwelder, 1946 Species synonym for Acanthoderes thammi Bates, 1880 Animalia
Acanthoderes thammi Lameere, 1883 Species synonym for Acanthoderes thammi Bates, 1880 Animalia
Acanthoderes (acanthoderes) thammi Aurivillius, 1923 Species synonym for Acanthoderes thammi Bates, 1880 Animalia
Acanthoderes (acanthoderes) thammi Gilmour, 1965 Species synonym for Acanthoderes thammi Bates, 1880 Animalia
Acanthoderes (acanthoderes) thammi Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Acanthoderes thammi Bates, 1880 Animalia
Acanthoderes (acanthoderes) thammi Monné, 1994 Species synonym for Acanthoderes thammi Bates, 1880 Animalia