Records found: 11
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Xylergatoides asper (Bates, 1864) Species accepted name Animalia
Xylergatoides asper Di Iorio, 1994 Species synonym for Xylergatoides asper (Bates, 1864) Animalia
Xylergatoides asper Galileo & Martins, 2006 Species synonym for Xylergatoides asper (Bates, 1864) Animalia
Xylergatoides asper Gilmour, 1962 Species synonym for Xylergatoides asper (Bates, 1864) Animalia
Xylergatoides asper Gilmour, 1965 Species synonym for Xylergatoides asper (Bates, 1864) Animalia
Xylergatoides asper Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Xylergatoides asper (Bates, 1864) Animalia
Xylergatoides asper Monné, 1995 Species synonym for Xylergatoides asper (Bates, 1864) Animalia
Xylergatoides asper Monné, 2001 Species synonym for Xylergatoides asper (Bates, 1864) Animalia
Xylergatoides asper Silva & al., 1968 Species synonym for Xylergatoides asper (Bates, 1864) Animalia
Xylergatoides asper Zajciw, 1965 Species synonym for Xylergatoides asper (Bates, 1864) Animalia
Xylergatoides asper Zajciw, 1974 Species synonym for Xylergatoides asper (Bates, 1864) Animalia