Records found: 4
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Coptosia antoniae (Reitter, 1889) Species accepted name Animalia
Coptosia antoniae Villiers, 1967 Species synonym for Coptosia antoniae (Reitter, 1889) Animalia
Conizonia (coptosia) antoniae Breuning, 1954 Species synonym for Coptosia antoniae (Reitter, 1889) Animalia
Conizonia (coptosia) antoniae Breuning, 1966 Species synonym for Coptosia antoniae (Reitter, 1889) Animalia