Records found: 18
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Chrysoprasis rotundicollis 1960 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Aurivillius, 1910 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Aurivillius, 1912 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Species accepted name Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Blackwelder, 1946 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Gemminger & Harold, 1872 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Martins & Galileo, 2004 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Monné, 1994 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Monné, 2001 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Napp & Martins, 1998 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Ross, 1911 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Tavakilian & al., 1997 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Zajciw, 1958 Species synonym for Chrysoprasis nigristernis Zajciw, 1960 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Zajciw, 1958 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Zajciw, 1962 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia
Chrysoprasis rotundicollis Zajciw, 1968 Species synonym for Chrysoprasis rotundicollis Bates, 1870 Animalia