1 literature reference for Plectiscus ventralis (Holmgren, 1858):

Author: Holmgren, A.E.
Year: 1858
Title: Forsok till uppstallning och beskrifning af de i sverige funna Tryphonider (Monographia Tryphonidum Sueciae).
Source: Kongliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. N.F.1 (2)(1856):305-394.