1 literature reference for Kelisia vittipennis (Sahlberg, 1868):

Author: Sahlberg J. R.
Year: 1868
Title: Entomologiska anteckningar fran en resa i sydöstra Karelen sommaren 1866. I. Orthoptera och Hemiptera
Source: Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar. Helsingfors, 9(9): 186-197.