1 literature reference for Ascogaster scabricula (Dahlbom, 1833):

Author: Dahlbom, A.G.
Year: 1833
Title: Forsok till beskrifning ofver Hymenopterslagtet Chelonus, med dertill horande Skandinaviske arter.
Source: Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. 53(1832):62,147-167.