1 literature reference for Phradis gibbus (Holmgren, 1860):

Author: Holmgren, A.E.
Year: 1860
Title: Forsok till uppstallning och beskrifning af de i Sverige funna Ophionider. (Monographia Ophionidum Sueciae).
Source: Kongliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. 2(8):1-158.