1 literature reference:

Author: Ivanova, V.I.
Year: 1990
Title:
Source: Dvudolnye rastenia okrestnostei Yakutska. Yakutsk. (Rus)