1 literature reference:

Author: Grabda, E. and T. Heese
Year: 1991
Title: Polskie nazewnictwo popularne kraglouste i ryby. Cyclostomata et Pisces.
Source: Wyzsza Szkola Inzynierska w Koszalinie. Koszalin, Poland. 171 p. (in Polish)