Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Triglopsis quadricornis quadricorniis (Linnaeus, 1758) Infraspecific taxon synonym for Triglopsis quadricornis (Linnaeus, 1758) Animalia