Records found: 5
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Tilapia rendalli (Boulenger, 1897) Species accepted name Animalia
Tilapia rendalli gefuensis Thys van den Audenaerde, 1964 Infraspecific taxon synonym for Tilapia rendalli (Boulenger, 1897) Animalia
Tilapia rendalli rendalli (Boulenger, 1897) Infraspecific taxon synonym for Tilapia rendalli (Boulenger, 1897) Animalia
Tilapia rendalli swierstrae Gilchrist & Thompson, 1917 Infraspecific taxon synonym for Tilapia rendalli (Boulenger, 1897) Animalia
Tilapia rendallis (Boulenger, 1897) Species synonym for Tilapia rendalli (Boulenger, 1897) Animalia