Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Smithia venkobarowii Gamble Species accepted name Plantae