Records found: 4
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Saxifraga cespitosa exaratoides (Simm.) Engl. & Irmsch. Infraspecific taxon accepted name Plantae
Saxifraga cespitosa var. cespitosa L. Infraspecific taxon accepted name Plantae
Saxifraga cespitosa var. cespitosa (Small) Rosendahl Infraspecific taxon accepted name Plantae
Saxifraga cespitosa L. Species synonym for Saxifraga caespitosa L. Plantae