Records found: 2
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Rhynchospora hirsuta (Vahl) Vahl Species accepted name Plantae
Rhynchospora hirsuta Griseb., nom. illeg. Species synonym for Rhynchospora nervosa ciliata (G.Mey.) T.Koyama Plantae