Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Pteroptochos Genus
Pteroptochos megapodius Kittlitz, 1830 Species accepted name Animalia
Pteroptochos tarnii (King, 1831) Species accepted name Animalia