Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Pouteria luzoniensis (Merr.) Baehni Species accepted name Plantae
Pouteria luzoniensis var. luzoniensis Infraspecific taxon accepted name Plantae
Pouteria luzoniensis var. papuana Erlee Infraspecific taxon accepted name Plantae