Records found: 5
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. Species accepted name Plantae
Pouteria glomerata subsp. glomerata Infraspecific taxon accepted name Plantae
Pouteria glomerata subsp. stylosa (Pierre) T.D.Penn. Infraspecific taxon accepted name Plantae
Pouteria glomerata var. glabrescens Huber Infraspecific taxon synonym for Pouteria glomerata glomerata Plantae
Pouteria glomerata var. typica Baehni Infraspecific taxon synonym for Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. Plantae