Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Polyalthia consanguinea Merr. Species synonym for Polyalthia obliqua Hook. f. & Thomson Plantae