Records found: 81
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Pluvialis Genus
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Pluvialis apricaria altifrons Infraspecific taxon accepted name Animalia
Pluvialis apricaria apricaria (Linnaeus, 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Pluvialis dominica (Muller, 1776) Species accepted name Animalia
Pluvialis dominica dominica (Muller, 1776) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Pluvialis dominica fulva Infraspecific taxon accepted name Animalia
Pluvialis fulva (J. F. Gmelin, 1789) Species accepted name Animalia
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Agathomyia pluvialis Chandler, 1994 Species accepted name Animalia
Allotrichoma pluvialis Giordani Soika, 1956 Species accepted name Animalia
Alucita pluvialis Meyrick 1907 Species accepted name Animalia
Anthomyia pluvialis Linnaeus, 1758 Species accepted name Animalia
Apollenia pluvialis Seguy, 1949 Species synonym for Isomyia pluvialis Seguy, 1949 Animalia
Austrochaperina pluvialis (Zweifel, 1965) Species accepted name Animalia
Austrotalpa pluvialis Mjoberg, 1913 Species synonym for Gryllotalpa pluvialis (Mjoberg, 1913) Animalia
Avricus pluvialis (Hodgson, 1969) Species accepted name Animalia
Avricus pluvialis De Lotto, 1975 Species synonym for Avricus pluvialis (Hodgson, 1969) Animalia
Calendula pluvialis L. Species synonym for Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench Plantae
Chasmacephala pluvialis Fennah, 1945 Species accepted name Animalia