Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Pleurothallis phratria Luer & Hirtz Species accepted name Plantae