Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Pleuronectes hippoglossus Linnaeus, 1758 Species synonym for Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758) Animalia