Records found: 1,776
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Picidae Family
Apicia Genus
Apiciopsis Genus
Aspicilia Genus
Epicimelia Genus
Hirpicium Genus
Irpiciporus Genus
Lapicida Genus
Neopiciella Genus
Picia Genus
Picianus Genus
Picibidion Genus
Picicnemidocoptes Genus
Picinguaba Genus
Vulpicida Genus
Apicia aberrans Dyar 1918 Species accepted name Animalia
Apicia acrotomiata Warren 1895 Species provisionally accepted name Animalia
Apicia aepaliusaria Walker 1860 Species provisionally accepted name Animalia
Apicia agathoaria Walker 1860 Species provisionally accepted name Animalia
Apicia allutiusaria Walker 1860 Species provisionally accepted name Animalia