Records found: 2
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Penstemon acaulis L.O. Williams Species accepted name Plantae
Penstemon acaulis var. yampaensis (Penl.) Neese Infraspecific taxon synonym for Penstemon yampaensis Penl. Plantae