Records found: 5
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Oxytropis revoluta Ledeb. Species accepted name Plantae
Oxytropis revoluta subsp. kudoana (Miyabe & Tatew.)Toyok. Infraspecific taxon synonym for Oxytropis revoluta revoluta Ledeb. Plantae
Oxytropis revoluta var. hikakamontana (Miyabe & Tatew.)H.Ohashi Infraspecific taxon accepted name Plantae
Oxytropis revoluta var. kudoana (Miyabe & Tatew.)T.Shimizu Infraspecific taxon synonym for Oxytropis revoluta revoluta Ledeb. Plantae
Oxytropis revoluta var. revoluta Ledeb. Infraspecific taxon accepted name Plantae