Records found: 2
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Oxytropis proxima Boriss. Species accepted name Plantae
Oxytropis proxima sensu auct. Species misapplied name for Oxytropis nikolai Filim. & Abdusal. Plantae