Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Ophidium giganteus Kittlitz, 1858 Species synonym for Cryptacanthodes giganteus (Kittlitz, 1858) Animalia