Records found: 20
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Nomeus Genus
Eurynomeus Genus
Nomeus dyscritus Whitley, 1931 Species synonym for Nomeus gronovii (Gmelin, 1789) Animalia
Nomeus gronovi (Gmelin, 1789) Species synonym for Nomeus gronovii (Gmelin, 1789) Animalia
Nomeus gronovii (Gmelin, 1789) Species accepted name Animalia
Nomeus maculatus Valenciennes, 1836 Species synonym for Nomeus gronovii (Gmelin, 1789) Animalia
Nomeus maculosus Bennett, 1831 Species synonym for Nomeus gronovii (Gmelin, 1789) Animalia
Nomeus mauritii (Bloch & Schneider, 1801) Species synonym for Nomeus gronovii (Gmelin, 1789) Animalia
Nomeus nigrofasciatus Rüppell, 1829 Species synonym for Seriolina nigrofasciata (Rüppell, 1829) Animalia
Nomeus oxyurus Poey, 1860 Species synonym for Nomeus gronovii (Gmelin, 1789) Animalia
Nomeus peronii Valenciennes, 1833 Species synonym for Nomeus gronovii (Gmelin, 1789) Animalia
Eurynomeus argo Fennah, 1951 Species accepted name Animalia
Eurynomeus australiae Kirkaldy, 1906 Species accepted name Animalia
Eurynomeus granulata Muir, 1921 Species accepted name Animalia
Eurynomeus niger Muir, 1921 Species accepted name Animalia
Eurynomeus siebereri Schmidt, 1926 Species accepted name Animalia
Eurynomeus similis Schmidt, 1926 Species accepted name Animalia
Callobius nomeus (Chamberlin, 1919) Species accepted name Animalia
Gyaritus cinnanomeus Breuning, 1979 Species synonym for Gyaritus cinnamomeus Pascoe, 1864 Animalia
Pasterzyk a. nomeusz (Polish) Species common name for Nomeus gronovii (Gmelin, 1789) Animalia