Records found: 5
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Nerodia sipedon LINNAEUS 1758 Species accepted name Animalia
Nerodia sipedon insularum (CONANT & CLAY 1937) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Nerodia sipedon pleuralis (COPE 1892) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Nerodia sipedon sipedon (LINNAEUS 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Nerodia sipedon williamengelsi (CONANT & LAZELL 1973) Infraspecific taxon accepted name Animalia