Records found: 6
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Nerodia fasciata LINNAEUS 1766 Species accepted name Animalia
Nerodia fasciata compressicauda KENNICOTT Infraspecific taxon accepted name Animalia
Nerodia fasciata confluens (BLANCHARD, 1923) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Nerodia fasciata fasciata (LINNAEUS, 1766) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Nerodia fasciata pictiventris (COPE, 1895: 677) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Nerodia fasciata taeniata COPE Infraspecific taxon accepted name Animalia