Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Neoregelia kautskyi E.Pereira Species accepted name Plantae