Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Neoregelia correia-araujoi E.Pereira & I.A.Penna Species accepted name Plantae